Přeskočit na hlavní obsah

Nativní reklama z Xandru

Požadavek na výdej nativní reklamy

Zápis požadavku na výdej nativní reklamy je stejný jako zápis pro jakoukoliv reklamu dodávanou jako data v objektu (JSON), například:

<div id="ssp-zone-12345"></div>

<script>
sssp.getAds([
{
zoneId: 12345,
id: 'ssp-zone-12345',
width: 300,
height: 250,
callback: function (ads) {
// JS pro zpracování dat, vykreslení reklamy a zobrazení měřících pixelů
},
},
]);
</script>

Element div#ssp-zone-12345 je určený pro vykreslení reklamy callbackovou funkcí. Parametry width a height jsou v případě nativní reklamy bezpředmětné, ale kvůli validitě požadavku je třeba je uvádět (s libovolnými hodnotami) i v případě, kdy se do dané zóny vydává výhradně nativní reklama z Xandru. Pokud se střídá například s nativní reklamou z Skliku, použijí se rozměry nastavené v SSP rozhraní pro Sklik.

Výdej z Xandru v režimu nativní reklamy je podmíněný nastavením hodnoty „Typ média“ v základním nastavení zóny v SSP rozhraní na „Native“ (místo „Banner“). K tomuto nastavení je třeba mít oprávnění. Pokud typ sami změnit nemůžete, zašlete prosím tento požadavek na seznam.partner@firma.seznam.cz.

Struktura dat nativky z Xandru v bid requestu

V rámci bid requestu posílá backend SSP do Xandru níže uvedenou datovou strukturu JSON vyhovující specifikaci dle dokumentu OpenRTB Dynamic Native Ads API Specification Version 1.1 (iAB, 2016)1.

Vždy požadujeme ("required": 1) dva obrázky:

  1. ilustrační obrázek ("type": 3) s poměrem stran 1,91:1 a minimálními rozměry 880 × 460 px ("wmin": 880, "hmin": 460),
  2. obrázek-ikonu ("type": 1) s poměrem stran 1:1 a minimálními rozměry 338 × 338 px ("wmin": 338, "hmin": 338).

Dále požadujeme dva textové řetězce:

  1. nadpis o délce až 50 znaků ("len": 50),
  2. popisek ("type": 2) o délce až 90 znaků ("len": 90).
{
"native":{
"ver":"1.1",
"context":1,
"contextsubtype":11,
"plcmttype":1,
"plcmtcnt":1,
"assets":[
{
"id":1,
"required":1,
"img":{
"wmin":880,
"hmin":460,
"type":3
}
},
{
"id":2,
"required":1,
"img":{
"wmin":338,
"hmin":338,
"type":1
}
},
{
"id":11,
"required":1,
"title":{
"len":50
}
},
{
"id":12,
"required":1,
"data":{
"type":2,
"len":90
}
}
]
}
}

Příklad odezvy SSP obsahující nativní reklamu z Xandru (JSON)

Nativní reklama z Xandru se v odezvě SSP pozná podle specifické kombinace hodnot dvou položek:

  • "type": "native"
  • "dsp": "APPNEXUS"
{
"requestId": "40e04ff7-fc73-45e2-a0ed-e05b8f1532d8",
"ads": [
{
"data": "data odezvy z Xandru (viz níže)",
"type": "native",
"width": 0,
"height": 0,
"responsive": 1,
"tracking": {
"served": [
"https://ssp.seznam.cz/v1/impress?r=40e04ff7-fc73-45e2-a0ed-e05b8f1532d8&z=179421&i=0&sid=16788573327959960715&s=3w_nrajmuDQ1KvIDOgbz"
],
"visible": [
"https://ssp.seznam.cz/v1/visibleimpress?r=40e04ff7-fc73-45e2-a0ed-e05b8f1532d8&z=179421&i=0&sid=16788573327959960715&s=rVqe0xLnPC_lXwLcFfPd"
]
},
"zoneId": 123456,
"zoneName": "nativka.xandr",
"dsp": "APPNEXUS",
"iframe": 0
}
]
}

Příklad dat odezvy z Xandru (hodnota položky data)

Stejné položky bid requestu a odezvy lze poznat podle totožné hodnoty identifikátoru id.

Obrázky:

  1. ilustrační obrázek ("id": 1) s poměrem stran 1,91:1 dodán v rozměrech 1 200 × 627 px,
  2. obrázek-ikona ("id": 2) s poměrem stran 1:1 dodán v rozměrech 338 × 338 px.

Textové řetězce:

  1. nadpis ("id": 11) dodán v maximální délce 50 znaků (může být kratší),
  2. popisek ("id": 12) dodán v maximální délce 90 znaků (může být kratší).

Položka link.url obsahuje URL cílové stránky s měřením prokliku, pole imptrackers pak URL průhledných obrázků 1×1 px pro měření zobrazení (obecně 0..n URL). Položka jstracker může obsahovat JS pro měření imprese. Měření impresí oběma způsoby je ekvivalentní, stačí tedy buď provolat URL v poli imptrackers, nebo provést skript z pole jstracker.

{
"native": {
"assets": [
{
"id": 1,
"img": {
"url": "https://s1.adform.net/Banners/Elements/Files/87415/7980265.jpg?bv=1",
"w": 1200,
"h": 627,
"ext": {
"appnexus": {
"prevent_crop": 0
}
}
}
},
{
"id": 2,
"img": {
"url": "https://s1.adform.net/Banners/Elements/Files/87415/7980264.jpg?bv=1",
"w": 338,
"h": 338,
"ext": {
"appnexus": {
"prevent_crop": 0
}
}
}
},
{
"id": 11,
"title": {
"text": "Kadeřnictví nedaleko centra je plné lidských osudů"
}
},
{
"id": 12,
"data": {
"value": "Otevřeně a s nadsázkou s vámi hrdinky seriálu Kadeřnictví sdílí své životní výhry i prohry"
}
}
],
"link": {
"url": "https://fra1-ib.adnxs.com/click?sZL1Thzy-T8mGVVFpJ_3P3sUrkfheoQ_JhlVRaSf9z…"
},
"imptrackers": [
"https://fra1-ib.adnxs.com/it?an_audit=0&referrer=http%3A%2F%2Fwww.seznam.cz&e=wqT_3QLRC_BM0QUAAAM…",
"https://fra1-ib.adnxs.com/ot?ps=d718f9945eccdaf75de9983304bd7ad7746b07c8&pe=wqT_3QJeAAAAAwDqAAZL1Thzy…"
],
"jstracker": "<script type=\"text/javascript\" async=\"true\" src=\"https://cdn.adnxs.com/v/s/191/trk.js#v;vk=appnexus.com-omid;tv=native1-18hs;dom_id=%native_dom_id%;st=0;d=1x1;vc=iab;vid_ccr=1;tag_id=18409182;cb=https%3A%2F%2Ffra1-ib.adnxs.com%2Fvevent%3Fan_audit%3D0%26referrer%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.seznam.cz%26e%3DwqT_3QLRC_.%26s%3D78c867ac1a90814473f7b562d10e064c31cdec67;ts=1595321514;cet=0;cecb=\">"
}
}

Zdroje

[1] OpenRTB Dynamic Native Ads API Specification Version 1.1. Iab.com [online]. New York: IAB, 2016 [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: https://www.iab.com/wp-content/uploads/2016/03/OpenRTB-Native-Ads-Specification-1-1_2016.pdf.