Přeskočit na hlavní obsah

Videoreklama VAST

VAST (Video Ad Serving Template) je specifikace definovaná a vydaná organizací Interactive Advertising Bureau, která stanoví standard komunikačních požadavků mezi reklamními servery a videopřehrávači za účelem prezentace videoreklamy. Pro výdej videoreklamy v tomto formátu slouží end point /v2/vast, který přijímá požadavky na výdej jedné nebo více reklam.

HTTP hlavičky

Server SSP čte následující hlavičky:

HlavičkaPoužití
Referercílová stránka, na které se zobrazuje reklama
User-Agentdetekce OS a zařízení na kterém se reklama vydává
Accept-Languagepředvolby jazyka reklam (používané externím DSP)
Cookiedetekce uživatelů / prohlížečů pro účely cílení, omezení frekvence a další
AdvertisingIdentifiersekundární identifikátor mobilního zařízení pro účely cílení

GET parametry

ParameterPožadavek na více zón¹TypPopisPovinnéVýchozí hodnoty
zoneIdzoneId-Nlongidentifikátor(y) pozic reklamyano
pvidstringjedinečný identifikátor zobrazení stránkyano
sitestringURL stránky, kde se reklama zobrazujenereferer
bhashstringhash identifikující prohlížeč uživatelene""
adblockbooleanoznačuje, jestli uživatel používá technologii pro blokování reklamnefalse
sourcestringzdroj návštěvyne""
intšířka přehrávače videa v pixelechne
intvýška přehrávače videa v pixelechne
videoFormatsarrayseznam podporovaných typů MIME; prázdný seznam znamená,
že je akceptován jakýkoli formát videa
ne["video/mp4", "video/webm", "application/dash+xml", "application/vnd.apple.mpegurl"]
protocolsarray<Protocol>³Podporované protokoly (VAST, VPAID a další)ne[1, 2, 3]
minDurationminDuration-Nintminimální délka videa (v sekundách)ne1
maxDurationmaxDuration-Nintmaximální délka videa (v sekundách)ne60
skippableskippable-Nbooleanpodpora přeskočitelné reklamynetrue
section⁴section-Nstringsekce webové stránky pro hierarchické cíleníne
collocationcollocation-Nstringklíčová slova pro cílení reklamyne
sidstringSeznam.cz ID ze sid cookiene⁵hodnota z cookie
consentstringGDPR souhlas z euconsent cookiene⁵hodnota z cookie
premiumbooleaninformace o tom, zda má uživatel předplacenou službu Seznam Premiumnefalse
rusIdlongidentifikace přihlášeného uživatelene
xandrUIDstringAppNexus / Xandr ID uživatele z cookienehodnota z cookie
xandrUIDUnstableboolean?nehodnota z cookie, nebo false
pubmaticUIDstringID uživatele z cookienehodnota z cookie
  • ¹ detailní informace o požadavku na více zón jsou uvedeny v následující sekci
  • ² obě hodnoty w a h musí být použity současně
  • ³ způsob zápisu pole v parametrech dotazu
  • ⁴ tato hodnota je předána pouze IM (Internet Media) DSP z důvodu zpětné kompatibility
  • ⁵ doporučené parametry; pokud jeden z těchto parametrů nebo jedna hodnota z cookie chybí, vrátí ssp-server necílenou reklamu

Požadavek na více zón

V případě několika zón budou parametry požadavku na více zón (zadané ve sloupci Požadavek na více zón v tabulce výše) označeny postfixem -index, kde index je pořadové číslo zóny od 1 do celkového počtu zón (N). Parametry požadavku mohou tedy vypadat následovně:

?zoneId-1=136966&skippable-1=true&zoneId-2=136967&skippable-2=false

Všimněte si, že indexy nelze přeskočit, jinak budou vynechány. Z následujícího požadavku: zoneId-1=foo & zoneId-3=bar bude použito pouze zoneId-1=foo.

Parametry požadavku na více zón mají přednost před parametry pro jednu zónu (pokud budou použity, dojde k jejich vynechání). V případě jedné zóny použijte standardní parametry požadavku. Výsledek požadavku na více zón bude obsahovat více <Ad> tagů s pořadím atributu odpovídajícím indexu zóny.

Pole v parametrech požadavku

Pole v parametrech požadavku lze reprezentovat dvěma způsoby:

  1. Opakováním parametru vícekrát ?protocols=1&protocols=2 ?videoFormats=video/mp4&videoFormats=video/webm

  2. Poskytnutím seznamu hodnot oddělených čárkou ?protocols=2,3 ?videoFormats=video/mp4,video/webm

Všimněte si, že tato pravidla se nevztahují na parametry požadavku na více zón, které se řídí pravidly popsanými v tabulce výše.

Enum protokol

Definice konkrétních požadovaných protokolů.

HodnotaVýznam
1VAST 2.0
2VAST 3.0
3VAST 4.0
4VPAID 1.0
5VPAID 2.0
6MRAID-1
7MRAID-2
8ORMMA

Response

Response je v podobě validního VAST dokumentu vráceného s HTTP statusem 200. Pokud není k dispozici žádná reklama, která by se mohla zobrazit, pak se nevrátí žádná odpověď s HTTP statusem 200. Místo toho obsahuje odezva pole tagů se sledovací URL (v CDATA), kterou musí přehrávač zavolat.

Pokud selže validace požadavku, je vrácen stav HTTP 400. Pokud dojde k problému se zpracováním požadavku, pak SSP odpoví stavem HTTP 500.

Příklady

Požadavek (request) se všemi doporučenými parametry

GET /v2/vast?test=1&zoneId=136966&pvId=123&source=hp_feed&site=http://novinky.cz HTTP/1.1
Host: ssp.seznam.cz
Connection: keep-alive
Content-Length: 353
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
Origin: null
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3223.8 Safari/537.36
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: cs,en-GB;q=0.9,en;q=0.8,sk;q=0.7,de;q=0.6
Cookie: euconsent=BOmWmGPOmWmGPD3ABBCSCj-AAAAqJAIIVEgKQoQI1JBBBgAAAC6IAACAAAQAAABAAAAAIAAACAAgAAAAAEAIAgAAICBABAAAAAAQgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCAAAIAAAAQAAAAAAAAA;sid=id=9078004996629498148|t=1546929159.958|te=1546929159.958|c=3D2842BE1FD884ED2F5B29458739AC4

Odezva (response) na požadavek se všemi doporučenými parametry

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<VAST version="4.0">
<Ad>
<Wrapper>
<VASTAdTagURI>
<![CDATA[https://c-ko.seznam.cz/imp?k=39ed1282-bd4d-4caa-9c11-d06f30c40e3a]]>
</VASTAdTagURI>
<Impression>
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/impress?r=0e571c89-7824-4ab0-ac6f-7d7ba0037add&z=136966&i=0&sid=9679469369724687243&s=7_m_TzYPYI1mJ234gGvo]]>
</Impression>
<Error>
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/miss?r=0e571c89-7824-4ab0-ac6f-7d7ba0037add&z=136966&i=0&sid=9679469369724687243&s=lqY1kIJpcaF8CDxJ-b5f]]>
</Error>
<Creatives>
<Creative>
<Linear>
<TrackingEvents>
<Tracking event="skip">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=0e571c89-7824-4ab0-ac6f-7d7ba0037add&z=136966&i=0&sid=9679469369724687243&t=vast_skip&s=hmO_dhOVAN4hvmXy1j_y]]>
</Tracking>
<Tracking event="firstQuartile">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=0e571c89-7824-4ab0-ac6f-7d7ba0037add&z=136966&i=0&sid=9679469369724687243&t=vast_Q1&s=wHi7jvWh7XQQStNtXBBb]]>
</Tracking>
<Tracking event="midpoint">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=0e571c89-7824-4ab0-ac6f-7d7ba0037add&z=136966&i=0&sid=9679469369724687243&t=vast_Q2&s=7in-BPt79YgO1RfY6uq3]]>
</Tracking>
<Tracking event="thirdQuartile">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=0e571c89-7824-4ab0-ac6f-7d7ba0037add&z=136966&i=0&sid=9679469369724687243&t=vast_Q3&s=UnoeTniTJ2sbgBHaWVba]]>
</Tracking>
<Tracking event="complete">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=0e571c89-7824-4ab0-ac6f-7d7ba0037add&z=136966&i=0&sid=9679469369724687243&t=vast_Q4&s=s-52wf0U1U8Llp6AUbKW]]>
</Tracking>
</TrackingEvents>
</Linear>
</Creative>
</Creatives>
</Wrapper>
</Ad>
</VAST>

Požadavek (request) zahrnující více zón

GET /v2/vast?test=1&zoneId-1=149470&zoneId-2=149465&pvId=123&source=hp_feed&site=http://sport.cz&premium=true&rusId=1245636366 HTTP/1.1
Host: ssp.seznam.cz
Connection: keep-alive
Content-Length: 353
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
Origin: null
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3223.8 Safari/537.36
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: cs,en-GB;q=0.9,en;q=0.8,sk;q=0.7,de;q=0.6

Odezva (response) na požadavek zahrnující více zón

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<VAST version="4.0">
<Ad id="2636455" sequence="1">
<Wrapper>
<AdSystem>
<![CDATA[Seznam]]>
</AdSystem>
<VASTAdTagURI>
<![CDATA[https://czgde.adocean.pl/_1571231529.2456562/ad.xml?id=qHo3.23NJ6lQbhaIehqtugo6ExmbPvJmY1mpJvTs1Nj.A7/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/redir=]]>
</VASTAdTagURI>
<Error>
<![CDATA[https://i.seznam.cz/richmedia?spotId=2636455&r=4nB0fO9VEyuVpPNtRTSjlykXp10-2-1&type=err[ERRORCODE]]]>
</Error>
<Impression id="Impression">
<![CDATA[https://i.seznam.cz/impress?spotId=2636455&r=4nB0fO9VEyuVpPNtRTSjlykXp10-2-1]]>
</Impression>
<Extensions>
<Type>
<![CDATA[ad]]>
</Type>
</Extensions>
<Creatives>
<Creative id="2636455" adId="2636455">
<UniversalAdId idValue="2636455">2636455</UniversalAdId>
<Linear skipoffset="00:00:05">
<TrackingEvents>
<Tracking event="creativeView">
<![CDATA[https://i.seznam.cz/richmedia?spotId=2636455&r=4nB0fO9VEyuVpPNtRTSjlykXp10-2-1&type=view]]>
</Tracking>
<Tracking event="start">
<![CDATA[https://i.seznam.cz/richmedia?spotId=2636455&r=4nB0fO9VEyuVpPNtRTSjlykXp10-2-1&type=start]]>
</Tracking>
<Tracking event="firstQuartile">
<![CDATA[https://i.seznam.cz/richmedia?spotId=2636455&r=4nB0fO9VEyuVpPNtRTSjlykXp10-2-1&type=Q1]]>
</Tracking>
<Tracking event="midpoint">
<![CDATA[https://i.seznam.cz/richmedia?spotId=2636455&r=4nB0fO9VEyuVpPNtRTSjlykXp10-2-1&type=Q2]]>
</Tracking>
<Tracking event="thirdQuartile">
<![CDATA[https://i.seznam.cz/richmedia?spotId=2636455&r=4nB0fO9VEyuVpPNtRTSjlykXp10-2-1&type=Q3]]>
</Tracking>
<Tracking event="complete">
<![CDATA[https://i.seznam.cz/richmedia?spotId=2636455&r=4nB0fO9VEyuVpPNtRTSjlykXp10-2-1&type=Q4]]>
</Tracking>
<Tracking event="skip">
<![CDATA[https://i.seznam.cz/richmedia?spotId=2636455&r=4nB0fO9VEyuVpPNtRTSjlykXp10-2-1&type=skip]]>
</Tracking>
<Tracking event="skip">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149470&i=1&sid=9078004996629498148&t=vast_skip&test=1&s=N22WyQRPhJwi0JV_lFce]]>
</Tracking>
<Tracking event="firstQuartile">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149470&i=1&sid=9078004996629498148&t=vast_Q1&test=1&s=BR73xzTV6-yIQq5P_UfT]]>
</Tracking>
<Tracking event="midpoint">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149470&i=1&sid=9078004996629498148&t=vast_Q2&test=1&s=GauXes0mDh80OLhXlR0g]]>
</Tracking>
<Tracking event="thirdQuartile">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149470&i=1&sid=9078004996629498148&t=vast_Q3&test=1&s=spjHZVmdrpWDHgbgZkH0]]>
</Tracking>
<Tracking event="complete">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149470&i=1&sid=9078004996629498148&t=vast_Q4&test=1&s=x7TqyqMrcIaFzzn0Qvm2]]>
</Tracking>
</TrackingEvents>
<VideoClicks>
<ClickTracking id="Seznam">
<![CDATA[https://i.seznam.cz/clickthru?spotId=2636455&amp;redirectionType=noredir&amp;r=4nB0fO9VEyuVpPNtRTSjlykXp10-2-1]]>
</ClickTracking>
</VideoClicks>
</Linear>
</Creative>
</Creatives>
<Impression>
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/impress?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149470&i=1&sid=9078004996629498148&test=1&s=fWZvQEkq_YfjptYXZMjE]]>
</Impression>
<Impression>
<![CDATA[https://i.seznam.cz/miss?zoneId=seznam.sport.videospot.sdeleni&count=1&r=4nB0fO9VEyuVpPNtRTSjlykXp10-2-1]]>
</Impression>
<Error>
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/miss?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149470&i=1&sid=9078004996629498148&test=1&s=x9g8kIRWIjInXw8rvHqf]]>
</Error>
</Wrapper>
</Ad>
<Ad sequence="2">
<Wrapper>
<VASTAdTagURI>
<![CDATA[https://c-ko.seznam.cz/imp?k=0a4007c3-3fb7-40aa-a71a-974726ef47f0]]>
</VASTAdTagURI>
<Impression>
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/impress?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149465&i=2&sid=9078004996629498148&test=1&s=NeGE_YQhyRPHP_csRoOJ]]>
</Impression>
<Impression>
<![CDATA[https://i.seznam.cz/miss?zoneId=seznam.pack.sponzor.poradu&count=1&r=4nB0fO9VEyuVpPNtRTSjlykXp10-4-1]]>
</Impression>
<Impression>
<![CDATA[https://i.seznam.cz/miss?zoneId=seznam.sport.sponzor.poradu&count=1&r=4nB0fO9VEyuVpPNtRTSjlykXp10-4-1]]>
</Impression>
<Error>
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/miss?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149465&i=2&sid=9078004996629498148&test=1&s=J_V9786x7JHEXfKbZjYP]]>
</Error>
<Creatives>
<Creative>
<Linear>
<TrackingEvents>
<Tracking event="skip">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149465&i=2&sid=9078004996629498148&t=vast_skip&test=1&s=OdTQ4LocoKmm5Noi1cqm]]>
</Tracking>
<Tracking event="firstQuartile">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149465&i=2&sid=9078004996629498148&t=vast_Q1&test=1&s=harBIOpJwdHRwX-7Tkvt]]>
</Tracking>
<Tracking event="midpoint">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149465&i=2&sid=9078004996629498148&t=vast_Q2&test=1&s=yuBDXHeyMaNRJwo6AZoD]]>
</Tracking>
<Tracking event="thirdQuartile">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149465&i=2&sid=9078004996629498148&t=vast_Q3&test=1&s=TdpfnIPMy0J8CMPh2_iF]]>
</Tracking>
<Tracking event="complete">
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=8551ee2c-07f1-4e99-9f16-366bb1de2bca&z=149465&i=2&sid=9078004996629498148&t=vast_Q4&test=1&s=t8B0EaB6kCr8CbLS__fO]]>
</Tracking>
</TrackingEvents>
</Linear>
</Creative>
</Creatives>
</Wrapper>
</Ad>
</VAST>

Odezva (response), pokud není dostupná žádná reklama

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<VAST version="4.0">
<Error>
<![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/miss?r=5f5e7252-e15b-4b69-b39b-a6f34c8569c1&z=136966&i=0&sid=&s=p4SILLwtlr94IQpRMQmM]]>
</Error>
</VAST>

Minimální curl příkaz

curl -v 'https://ssp.seznam.cz/v2/vast?test=1&zoneId=149465&pvID=123&source=hp_feed' \
-H 'Referer: https://www.sport.cz/' \
-H 'Origin: https://www.sport.cz' \
-H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36' \
-H 'Cookie: sid=id=9078004996629498148|t=1546929159.958|te=1546929159.958|c=3D2842BE1FD884ED2F5B29458739AC4D'

Odezva na curl příkaz

*   Trying 77.75.77.43...
* TCP_NODELAY set
* Connected to ssp.seznam.cz (77.75.77.43) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
CApath: none
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305
* ALPN, server accepted to use h2
* Server certificate:
* subject: C=CZ; L=Prague 5; O=Seznam.cz, a.s.; OU=System Support; CN=ssp.seznam.cz
* start date: Oct 1 03:10:52 2019 GMT
* expire date: Dec 30 03:10:52 2019 GMT
* subjectAltName: host "ssp.seznam.cz" matched cert's "ssp.seznam.cz"
* issuer: C=US; O=DigiCert Inc; OU=www.digicert.com; CN=Thawte RSA CA 2018
* SSL certificate verify ok.
* Using HTTP2, server supports multi-use
* Connection state changed (HTTP/2 confirmed)
* Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0
* Using Stream ID: 1 (easy handle 0x5614b869fe80)
> GET /v2/vast?zoneId=149465&pvID=123&test=1 HTTP/2
> Host: ssp.seznam.cz
> Accept: */*
> Referer: https://www.sport.cz/
> Origin: https://www.sport.cz
> User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
> Cookie: sid=id=9078004996629498148|t=1546929159.958|te=1546929159.958|c=3D2842BE1FD884ED2F5B29458739AC4D
>
* Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!
* We are completely uploaded and fine
< HTTP/2 200
< server: nginx
< date: Wed, 16 Oct 2019 13:27:04 GMT
< content-type: text/xml
< content-length: 1917
< vary: Accept-Encoding
< set-cookie: sid=id=9078004996629498148|t=1546929159.958|te=1546929582.269|c=CAD1ECBBD019E6FDBBCB707BA8CF4C17; Domain=.seznam.cz; Path=/; Expires=Thu, 07-Feb-2019 06:39:42 GMT
< access-control-allow-methods: GET, POST, OPTIONS
< access-control-allow-headers: content-type
< access-control-allow-credentials: true
< access-control-allow-origin: https://www.stream.cz
< content-type: text/xml
< content-length: 3136
< set-cookie: sid=id=9078004996629498148|t=1546929159.958|te=1571232424.239|c=80C542B5B7C5DB64C2F291A8B9730B29; Domain=.seznam.cz; Path=/; Expires=Fri, 15-Nov-2019 13:27:04 GMT
< p3p: CP="NON DSP COR TAI NOR UNI", policyref="/w3c/p3p.xml"
< vary: Origin
< cache-control: max-age=86400
< expires: Thu, 17 Oct 2019 13:27:04 GMT
<
* Connection #0 to host ssp.seznam.cz left intact
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><VAST version="4.0"><Ad><Wrapper><VASTAdTagURI><![CDATA[https://c-ng.seznam.cz/imp?k=43f4d19e-58a2-412b-9f78-9b0345ae5e51]]></VASTAdTagURI><Impression><![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/impress?r=0fbc9164-174a-4601-bf80-ee743da3bbbd&z=149465&i=0&sid=9078004996629498148&test=1&s=gyYvpeHF0U644gutgIh6]]></Impression><Impression><![CDATA[https://i.seznam.cz/miss?zoneId=seznam.pack.sponzor.poradu&count=1&r=IfPASHEUc97tm1pPX4c5V6gap10-2-1]]></Impression><Impression><![CDATA[https://i.seznam.cz/miss?zoneId=seznam.sport.sponzor.poradu&count=1&r=IfPASHEUc97tm1pPX4c5V6gap10-2-1]]></Impression><Error><![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/miss?r=0fbc9164-174a-4601-bf80-ee743da3bbbd&z=149465&i=0&sid=9078004996629498148&test=1&s=kHFrW9ZQNF416ZULz8gI]]></Error><Creatives><Creative><Linear><TrackingEvents><Tracking event="skip"><![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=0fbc9164-174a-4601-bf80-ee743da3bbbd&z=149465&i=0&sid=9078004996629498148&t=vast_skip&test=1&s=YhvBnkUIh9yHvcPYIzF-]]></Tracking><Tracking event="firstQuartile"><![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=0fbc9164-174a-4601-bf80-ee743da3bbbd&z=149465&i=0&sid=9078004996629498148&t=vast_Q1&test=1&s=L6sKsIljPRij9a2VQAMP]]></Tracking><Tracking event="midpoint"><![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=0fbc9164-174a-4601-bf80-ee743da3bbbd&z=149465&i=0&sid=9078004996629498148&t=vast_Q2&test=1&s=F3-Ph5HnH4SlQQo5cX7p]]></Tracking><Tracking event="thirdQuartile"><![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=0fbc9164-174a-4601-bf80-ee743da3bbbd&z=149465&i=0&sid=9078004996629498148&t=vast_Q3&test=1&s=XopbxBLiUUsJB2uL_40J]]></Tracking><Tracking event="complete"><![CDATA[https://ssp.seznam.cz/v2/event?r=0fbc9164-174a-4601-bf80-ee743da3bbbd&z=149465&i=0&sid=9078004996629498148&t=vast_Q4&test=1&s=hIpGagwIZbftakubLi-M]]></Tracking></TrackingEvents></Linear></Creative></Creatives></Wrapper></Ad></VAST>