Přeskočit na hlavní obsah

Definice pozic pomocí HTML tagů

K definování reklamních pozic lze využít také definici pozice přímo u elementu, do kterého se bude reklama vkládat. Stačí elementu nastavit atribut data-szn-ssp-ad, ve kterém se definuje pozice pomocí JSON formátu, tak jako při použití getAds metody pro jednu pozici. Takto lze nadefinovat všechny pozice ve stránce a následně na konci stránky zavolat metodu getAdsByTags, která nalezne všechny tyto elementy ve stránce a provede request na SSP server.

<body>
<script src="https://ssp.seznam.cz/static/js/ssp.js"></script>;
...
<div id="p1" data-szn-ssp-ad='{"zoneId": 77801, "width": 970}'></div>;

<div id="p2" data-szn-ssp-ad='{"zoneId": 52676, "width": 300}'></div>
...
<script>
sssp.getAdsByTags();
</script>
...
</body>