Přeskočit na hlavní obsah

Vkladání tlapiček k reklamním pozicim

Reklama od Seznamu musí být viditelně označena, aby nesplývala s obsahem stránky, na které je umístěna. U reklam vydávaných v iframu zajišťuje označení reklamní systém, který do pravého dolního rohu vkládá šedý poloprůhledný čtverec velikosti 15 × 15 px s bílým otiskem psí tlapky otočeným podle DSP, ze kterého byla konkrétní reklama vydána. Označení zároveň funguje jako odkaz na stránku s informacemi o reklamě v souladu s DSA.

V případě, že je reklama webu předávána jako data v JSONu a vykreslována anebo stylována na straně partnera, je její označení povinností partnera. Ten buď v bezprostřední blízkosti reklamní plochy umístí slovní označení „Reklama“, nebo s využitím funkcí popsaných níže vykreslí a pomocí vlastního CSS napozicuje do pravého dolního rohu reklamní plochy tlapku označující Seznam reklamu. Použití SSP funkce zajistí, že rotace tlapky bude odpovídat vydanému DSP.

Použije-li partner textové označení „Reklama“, obalí je elementem <a></a>. Jako atribut href tohoto elementu použije URL, která je hodnotu položky adInfoUrl z objektu příslušné reklamy z XHR odezvy reklamního systému. Odkazovaná stránka obsahuje informace o vydané reklamě v souladu s DSA. V případě, že partner zvolí označení reklamy tlapkou generovanou pomocí SSP funkce, odkaz nepřidává, protože je již součástí vygenerovaného kódu.

window.sssp.getPawHTML(ad)

Metoda vrací HTML element obsahující obrázek tlapky obalený odkazem na stránku s informacemi o vydané reklamě v souladu s DSA. Služba musí sama implementovat mouseover chování ("rozbalení" ikony při najetí myši). V případě, kdy reklama z SSP serveru bude obsahovat DSP typ jiný než SKLIK | ADVERT | OGAR | ONEGAR | APPNEXUS | PUBMATIC metoda vrátí null.

ParameterVýznam
adreklama z SSP serveru

Příklad použití

JavaScript soubor

// reklama z SSP serveru
sssp.getAds({
zoneId: 123456,
id: 'elm-123456',
callback: (ad) => {
// ...
// kód nevyužívající "sssp.writeAd" metodu
// ...
// HTML element tlapičky
const pawHTML = sssp.getPawHTML(ad);
// ...
},
});

window.sssp.appendPawToElement(ad, element)

Vytváří HTML element tlapičky a následně ho vkládá do zvoleného HTML elementu. V případě DSP typu jiného než SKLIK | ADVERT | OGAR | ONEGAR | APPNEXUS | PUBMATIC a/nebo nevalidního HTML elementu se konání metody zastaví.

ParameterVýznam
adreklama z SSP serveru
elementHTML element, kam je potřeba vložit tlapičku

Příklad použití

HTML soubor

<!--HTML element, kam by měla být vložena tlapička-->
<div id="element"></div>

JavaScript soubor

// HTML element, kam vložíme tlapičku
const element = document.querySelector('element');

// reklama z SSP serveru
sssp.getAds({
zoneId: 123456,
id: 'elm-123456',
callback: (ad) => {
// ...
// kód nevyužívající "sssp.writeAd" metodu
// ...
// vkladání tlapičky do HTML elementu
sssp.appendPawToElement(ad, element);
// ...
},
});