Přeskočit na hlavní obsah

Přehled nastavení SSP výdeje

Chování výdeje reklamy je možné konfigurovat pomocí funkce sssp.config(), která na vstupu očekává konfigurační objekt.

Možné konfigurační položky:

NázevHodnotyPopis
abObjectVarianta AB testu. Pokud je v sssp.getAds zadán i druhý parametr opt např. opt = {config: {ab: {test: "test"}}}, tak parametr z opt přepíše parametry z sssp.config.ab
adblockBooleanNabývá hodnoty true, pokud se reklama vydává do stránky, kde funguje antiadblock
badge[Boolean,null]Určuje, zda se ssp script má pokusit získat rusId, premium a said atributy z medailonku
callCallbackOnErrorBooleanNastavením na hodnotu true, umožní zavolaní callback fce i při error odpovědi z SSP.
cidsAutoSendBooleanUrčuje, zda cids se mají sbírat z response
cookieDomainStringDoména pro session cookie při výdeji z newsfeedu
documentWriteOverrideBooleanUrčuje, zda se nativní document write přepíše na asynchronní variantu. Má vliv na renderování reklamy!
fallbackToGAMBoolean : [false]Beta verze zařazení GAMu do výdejového vodopádu v případě prázdné odpovědi z SSP.
premium[Boolean,null]Indikátor předplaceného Seznam Premium (nižší priorita, než data z medailonku)
preparePositionsCallbackFunctionCallback funkce
protocolString : ["http://", "https://"]Protokol, po kterém bude SSP komunikovat
requestErrorCallbackFunctionFunkce, která se zavolá při selhání požadavku na reklamu
rusId[Number,null]Id uživatele Seznam (nižší priorita, než data z medailonku)
said[String,null]Šifrované Id uživatele Seznam (nižší priorita, než data z medailonku)
serverString : ["ssp.seznam.cz", "ssp.seznam.test"]SSP server, ze kterého bude reklama vydávána
serviceIdForAllZonesStringNastaví pro všechny reklamní zóny jednotné serviceId.
sourceString : ["", "hp_feed", "novinky_feed", ...]Zdroj návštěvy webu, kam se vydává reklama
cookieExpirationNumber : [30]Doba expirace session cookie v minutách
testBooleanPřepínač testování výdeje reklamy
webIdNumberID webu. Používá se pro konfiguraci CMP dialogu.

ab

Slouží k zaznamenání vlastních variant AB testu (např. { homepageVariant: 'a' }). Do objektu je možné vložit více hodnot.

adblock

viz tabulka

callCallbackOnError

Defaultně nastaveno na false. Když je nastaveno na true, tak se callback funkce provolá i při chybových stavech SSP. Je potřeba pamatovat na to, že v případě standardního volání callback funkce obdrží dva parametry, advert a data. Ovšem v případě chyby obdrží jako první parametr objekt chyby a jako druhý parametr data.

cookieDomain

viz tabulka

cookieExpiration

viz tabulka

documentWriteOverride

Umožnuje vypnout přepsání nativního document.write. Pokud je přepsání zakázáno, reklamy vypisované přímo do stránky, obsahující volání document.write mohou stránku rozbít!

Poznámka: V některých případech není konfigurace přepisu document.write pomocí metody sssp.config možná (např. při nepředvídatelných asynchronních operacích, podmíněných konfiguracích apod.). Pokud s konfigurací výše vznikají problémy, je možné do objektu window definovat proměnnou SSSP_DW_FORCE_DISABLED = true, která zajistí, že SSP skript nikdy nativní document.write nepřepíše (tedy ani pokud je to explicitně definováno konfigurací).

preparePositionsCallback

Funkce se volá tehdy, pokud je v platnosti session zahájená příchodem uživatele proklikem z newsfeedu na homepagi Seznam.cz.

protocol

viz tabulka

requestErrorCallback

Callbacková funkce, kterou SSP volá v případě selhání XHR požadavku na reklamní server (např. pro vlastní logování chyb apod.). Funkci jsou předány 2 parametry:

  • errorName (string) - Popis chyby
  • errorCode (number) - Číselný kód chyby XMLHttpRequest

server

viz tabulka

source

Pokud se nastaví na některou z hodnot uvedených v tabulce, pak je tato hodnota posílána společně s požadavkem o reklamu. Slouží ke zpřesnění informací o stránce, která o reklamu žádá.

Hodnota „hp_feed“ se musí posílat v případě, kdy se uživatel na stránku, která si říká o reklamu, dostal proklikem z newsfeedu na homepagi Seznam.cz.

NázevIdentifikátor
defaultSklik Partner
hp_feedHP feed
novinkyDenní tisk
mediaMediální zastupitelství
hp_boxHP box
searchVyhledávání
softwareSoftware
sbrowserSeznam Prohlížeč
radioRádio
tvseznamTelevizeseznam.cz

test

Slouží k testování výdeje reklamy, nedochází ke kontrole URL při výdeji a není účtována cena za zobrazení. Povolené hodnoty: true/false

  • true - testovací režim
  • false - provozní režim (výchozí)

webId

Nastaví hodnotu webId. Pokud je specifikována hodnota, automaticky se spustí konfigurace CMP dialogu a může způsobit jeho zobrazení i bez volání funkce sssp.getAds.